Politik, möten och handlingar

Tekniska delegationen

Handlingar och protokoll från Tekniska delegationens sammanträden.

Tekniska delegationen 2011-2014:

  • följde verksamheten avseende fastigheter och försörjning
  • verkade för samordning och enhetlighet vad gäller utrustning och förbrukningsmaterial
  • upphandlade entreprenader och tjänster som överstiger tre miljoner kronor
  • beslutade om externa hyresavtal
  • upphandlade varor och tjänster över tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, exklusive upphandling av tjänster till revisorer
  • beslutade i kassationsärenden över 100 000 kr.

Nedan finns protokoll från 2014 och 2013 publicerade.

 2014

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-29
(pdf-fil, 1459 kB)
Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-02 (pdf-fil, 2786 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-11-11 (pdf-fil, 1500 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-28 (pdf-fil, 648 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-14 (pdf-fil, 2815 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-09-30 (pdf-fil, 3512 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-08-26 (pdf-fil, 1066 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-06-24 (pdf-fil, 4108 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-05-20 (pdf-fil, 2082 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-29 (pdf-fil, 3597 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-08 extra (pdf-fil, 680 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen2014-03-18 (pdf-fil, 3070 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-03-11 extra (pdf-fil, 1022 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-02-18 (pdf-fil, 1521 kB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-01-14

(pdf-fil, 3177 kB)

2013

Protokoll 2013-01-15 (pdf-fil, 4383 kB)

Protokoll 2013-02-19 (pdf-fil, 3474 kB)

Protokoll 2013-03-19 (pdf-fil, 3111 kB)

Protokoll 2013-04-04 extra (pdf-fil, 656 kB)

Protokoll 2013-04-16  (pdf-fil, 2689 kB)

Protokoll 2013-05-07 extra (pdf-fil, 742 kB)

Protokoll 2013_05-21 (pdf-fil, 5039 kB)

Protokoll 2013-06-25 (pdf-fil, 2969 kB)

Protokoll 2013-08-27 (pdf-fil, 2336 kB)

Protokoll 2013-09-10 extra (pdf-fil, 640 kB)

Protokoll 2013-09-20 (pdf-fil, 2804 kB)

Protokoll 2013-10-15 (pdf-fil, 3025 kB)

Protokoll 2013-11-07 extra (pdf-fil, 640 kB)

Protokoll 2013-11-19 (pdf-fil, 2193 kB)

Protokoll 2013-12-03 (pdf-fil, 4779 kB)