Tekniska delegationen

Handlingar och protokoll från Tekniska delegationens sammanträden.

Tekniska delegationen 2011-2014:

  • följde verksamheten avseende fastigheter och försörjning
  • verkade för samordning och enhetlighet vad gäller utrustning och förbrukningsmaterial
  • upphandlade entreprenader och tjänster som överstiger tre miljoner kronor
  • beslutade om externa hyresavtal
  • upphandlade varor och tjänster över tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, exklusive upphandling av tjänster till revisorer
  • beslutade i kassationsärenden över 100 000 kr.

Nedan finns protokoll från 2014 och 2013 publicerade.

 2014

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-29
(pdf-fil 1459 KB)
Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-02(pdf-fil 2786 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-11-11(pdf-fil 1500 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-28(pdf-fil 648 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-14(pdf-fil 2815 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-09-30(pdf-fil 3512 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-08-26(pdf-fil 1066 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-06-24(pdf-fil 4108 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-05-20(pdf-fil 2082 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-29(pdf-fil 3597 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-08 extra(pdf-fil 680 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen2014-03-18(pdf-fil 3070 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-03-11 extra(pdf-fil 1022 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-02-18(pdf-fil 1521 KB)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-01-14

(pdf-fil 3177 KB)

2013

Protokoll 2013-01-15(pdf-fil 4383 KB)

Protokoll 2013-02-19(pdf-fil 3474 KB)

Protokoll 2013-03-19(pdf-fil 3111 KB)

Protokoll 2013-04-04 extra(pdf-fil 656 KB)

Protokoll 2013-04-16 (pdf-fil 2689 KB)

Protokoll 2013-05-07 extra(pdf-fil 742 KB)

Protokoll 2013_05-21(pdf-fil 5039 KB)

Protokoll 2013-06-25(pdf-fil 2969 KB)

Protokoll 2013-08-27(pdf-fil 2336 KB)

Protokoll 2013-09-10 extra(pdf-fil 640 KB)

Protokoll 2013-09-20(pdf-fil 2804 KB)

Protokoll 2013-10-15(pdf-fil 3025 KB)

Protokoll 2013-11-07 extra(pdf-fil 640 KB)

Protokoll 2013-11-19(pdf-fil 2193 KB)

Protokoll 2013-12-03(pdf-fil 4779 KB)