Regionala utvecklingsdelegationen 5 december 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 5 december 2011

Protokoll(pdf-fil 32 KB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Arkitektur frusen musik(pdf-fil 2145 KB)
- Bidragsansökan Verksamhetsbidrag Teateri(pdf-fil 1340 KB)