Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 5 december 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 5 december 2011

Protokoll (pdf-fil, 32 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Arkitektur frusen musik (pdf-fil, 2145 kB)
- Bidragsansökan Verksamhetsbidrag Teateri (pdf-fil, 1340 kB)