Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 3 oktober 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 3 oktober 2011

Protokoll (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
-Elevärende
-Delegationsordning för gymnasieskolan  
(pdf-fil, 3072 kB)

- Arbets- och kulturstipendier