Regionala utvecklingsdelegationen 3 oktober 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 3 oktober 2011

Protokoll(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
-Elevärende
-Delegationsordning för gymnasieskolan  
(pdf-fil 3072 KB)

- Arbets- och kulturstipendier