Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 27 augusti 2012

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 27 augusti 2012

Protokoll(pdf-fil 48 KB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Tändsticksmuseet(pdf-fil 2975 KB)
- Bidragsansökan Film X Emilkraften Mariannelund(pdf-fil 1033 KB)