Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 27 augusti 2012

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 27 augusti 2012

Protokoll (pdf-fil, 48 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Tändsticksmuseet (pdf-fil, 2975 kB)
- Bidragsansökan Film X Emilkraften Mariannelund (pdf-fil, 1033 kB)