Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 26 maj 2014

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 26 maj 2014

Protokoll (pdf-fil, 48 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden

Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen

- Ny regional kulturplan
- Utvecklingsbidrag (pdf-fil, 42 kB)