Regionala utvecklingsdelegationen 15 oktober 2012

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 15 oktober 2012

Protokoll(pdf-dokument)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Teater Diagonal(pdf-dokument)
- Bidragsansökan Remix festival(pdf-dokument)