Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 15 oktober 2012

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 15 oktober 2012

Protokoll (pdf-fil, 48 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Teater Diagonal (pdf-fil, 1396 kB)
- Bidragsansökan Remix festival (pdf-fil, 790 kB)