Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 14 april 2014

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 14 april 2014

Protokoll (pdf-fil, 66 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen:
Uppdragsbeskrivning för arbetet med nytt regelverk för bidrag till politiska ungdomsorganisationer (pdf-fil, 27 kB)