Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2012

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2012

Protokoll(pdf-dokument)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Alkohol och drogpolicy Sörängens folkhögskola(pdf-dokument)
- Alkohol och drogpolicy Värnamo folkhögskola(pdf-dokument)