Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Protokoll(pdf-dokument)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Vätterbygdens folkmusikförening(pdf-dokument)
- Omprövning av bidrag "Bakom det yttre"(pdf-dokument)