Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Protokoll(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Vätterbygdens folkmusikförening(pdf-fil 3936 KB)
- Omprövning av bidrag "Bakom det yttre"(pdf-fil 3409 KB)