Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 13 juni 2011

Protokoll (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen
- Bidragsansökan Vätterbygdens folkmusikförening (pdf-fil, 3936 kB)
- Omprövning av bidrag "Bakom det yttre" (pdf-fil, 3409 kB)