Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013

Protokoll Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013(pdf-dokument)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen

Beslutsärenden för delegationen
Utvecklingsbidrag film(pdf-dokument)