Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013

Protokoll Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013 (pdf-fil, 37 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden
Information
Beredningsärenden för delegationen

Beslutsärenden för delegationen
Utvecklingsbidrag film (pdf-fil, 26 kB)