Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 11 februari 2013

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 11 februari 2013

Protokoll Regionala utvecklingsdelegationen 11 februari 2013 (pdf-fil, 70 kB)

Ärenden

Anmälningsärenden

Information

Beredningsärenden för delegationen

Beslutsärenden för delegationen
Kulturpolitisk motiverade uppdrag (pdf-fil, 69 kB)
Elevärenden