Politik, möten och handlingar

Handlingar och protokoll från Regionala utvecklingsdelegationen 2013

Handlingar och protokoll från Regionala utvecklingsdelegationens sammanträden

Regionala utvecklingsdelegationen 2011-2014:

  • fungerade som styrelse för regionens folkhögskolor och gymnasieskolor i beslut enligt lag och förordning
  • hade övergripande ansvar för Smålands Musik och Teater (Länsteatern och Länsmusiken)
  • beslutade om kultur- och arbetsstipendier
  • fördelade bidrag enligt anslaget för kulturaktiviteter

 

Regionala utvecklingsdelegationen 4 november 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 14 oktober 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 30 september 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 16 september 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 26 augusti 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 12 augusti 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 27 maj 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 15 april 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 18 mars 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 11 februari 2013

Regionala utvecklingsdelegationen 7 januari 2013