Politik, möten och handlingar

Planeringsdelegationen

ordförande klubba
Foto: Johan W Avby