Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 12 november 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 213 kB)

Protokoll - omedelbar justering § 195 (pdf-fil, 25 kB)

Kallelse (pdf-fil, 161 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 101 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsuppföljning

Beslutsärenden

 1. Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och länets kommuner (pdf-fil, 6370 kB)
 2. Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet (pdf-fil, 141 kB)
 3. Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 465 kB)
 4. Hjälpmedelscentral - organisatorisk hemvist (pdf-fil, 406 kB)
 5. Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 279 kB)
 6. Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun (pdf-fil, 1152 kB)
 7. Remiss: Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård - SOU 2013:44 (pdf-fil, 534 kB)
 8. Revidering av Regional kulturplan för 2012-2014 (pdf-fil, 7025 kB)
 9. Västtågen - trafikpliktsbeslut (pdf-fil, 112 kB)
 10. Budget 2014 och flerårsplan (pdf-fil, 13 kB)   
  Bilaga: Revidering av utgiftsramarna (pdf-fil, 216 kB)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna (pdf-fil, 1112 kB)    
  Bilaga: Hälsotal i länets kommuner (pdf-fil, 1065 kB)     
  Bilaga: Styrprocessen (pdf-fil, 78 kB)  
  Bilaga: Patientavgifter i vården 2014 (pdf-fil, 664 kB)  
  Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 189 kB)
  Bilaga: Tandvårdspriser   (pdf-fil, 167 kB) 
  Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken (pdf-fil, 278 kB)  
  Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-fil, 507 kB)  
  Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang (pdf-fil, 169 kB)
 11. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 107 kB)
 12. Remiss: Program för Jönköpings kommuns landsbygder (pdf-fil, 4168 kB)
 13. Firmateckning av Landstingets likvida medel (pdf-fil, 13 kB)