Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 12 november 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 213 KB)

Protokoll - omedelbar justering § 195(pdf-fil 25 KB)

Kallelse(pdf-fil 161 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 101 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsuppföljning

Beslutsärenden

 1. Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och länets kommuner(pdf-fil 6370 KB)
 2. Regionbildning - Avveckling av Regionförbundet(pdf-fil 141 KB)
 3. Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 465 KB)
 4. Hjälpmedelscentral - organisatorisk hemvist(pdf-fil 406 KB)
 5. Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 279 KB)
 6. Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun(pdf-fil 1152 KB)
 7. Remiss: Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård - SOU 2013:44(pdf-fil 534 KB)
 8. Revidering av Regional kulturplan för 2012-2014(pdf-fil 7025 KB)
 9. Västtågen - trafikpliktsbeslut(pdf-fil 112 KB)
 10. Budget 2014 och flerårsplan(pdf-fil 13 KB)   
  Bilaga: Revidering av utgiftsramarna(pdf-fil 216 KB)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna(pdf-fil 1112 KB)    
  Bilaga: Hälsotal i länets kommuner(pdf-fil 1065 KB)     
  Bilaga: Styrprocessen (pdf-fil 78 KB)  
  Bilaga: Patientavgifter i vården 2014 (pdf-fil 664 KB)  
  Bilaga: Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil 189 KB)
  Bilaga: Tandvårdspriser  (pdf-fil 167 KB) 
  Bilaga: Prisförändringar kollektivtrafiken (pdf-fil 278 KB)  
  Bilaga: Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-fil 507 KB)  
  Bilaga: Prissättning för kulturarrangemang(pdf-fil 169 KB)
 11. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 107 KB)
 12. Remiss: Program för Jönköpings kommuns landsbygder(pdf-fil 4168 KB)
 13. Firmateckning av Landstingets likvida medel(pdf-fil 13 KB)