Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 22 oktober 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 235 kB)

Kallelse (pdf-fil, 115 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 112 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Information IT - IT-direktören Helena Glemdahl-Bergqvist

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2:2013 (pdf-fil, 990 kB)
 2. Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 1921 kB)
 3. Motion: Premiera samåkande medarbetare (pdf-fil, 980 kB)
 4. Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården (pdf-fil, 546 kB)
 5. Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län - regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27 (pdf-fil, 1013 kB)
 6. Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus (pdf-fil, 4953 kB)
 7. Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset (pdf-fil, 1602 kB)
 8. Länsgemensam urologisk verksamhet (pdf-fil, 184 kB)
 9. Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3 (pdf-fil, 432 kB)
 10. Upphandling av rekvisitionsläkemedel (pdf-fil, 31 kB)
 11. Gratifikation till disputerade – förslag till ändring av regelverk (pdf-fil, 217 kB)
 12. Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015 (pdf-fil, 507 kB)
 13. Regionala kunskapscentret Adlon – Förlag till överenskommelse (pdf-fil, 107 kB)
 14. Remiss om klimatlöften och åtgärdsförslag för Klimatrådets organisationer (pdf-fil, 638 kB)
 15. Remiss: Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län – remissversion för synpunkter (pdf-fil, 1770 kB)
 16. Remiss: En översyn av läkemedelslagen – DS 2013:51 - förslag till yttrande (pdf-fil, 1046 kB)
 17. Granskning av upphandlingsprocessen – förstudie (pdf-fil, 207 kB)
 18. Granskning av IT-driften – förstudie  (pdf-fil, 156 kB)