Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 9 april 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 318 kB)

Kallelse (pdf-fil, 127 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 104 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Från taltidning till talad information - information av kommunikationsdirektör Christina Jörhall

Beslutsärenden

 1. Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 3380 kB)
 2. Årsredovisning - 2012 (pdf-fil, 2179 kB)
 3. Verksamhetsberättelser - 2012 - Resultatbalansering (pdf-fil, 101 kB)
  Jönköpings sjukvårdsområde (pdf-fil, 129 kB)     
  Höglandets sjukvårdsområde (pdf-fil, 290 kB)   
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-fil, 336 kB)  
  Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-fil, 155 kB)   
  Medicinsk diagnostik (pdf-fil, 173 kB)   
  Folktandvården (pdf-fil, 123 kB)   
  Regional utveckling (pdf-fil, 81 kB) 
  Landstingsfastigheter (pdf-fil, 1202 kB)   
  Länstrafiken (pdf-fil, 128 kB)   
  IT-centrum (pdf-fil, 147 kB)  
  Landstingets kansli (pdf-fil, 126 kB)   
 4. Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården (pdf-fil, 815 kB)
 5. Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården (pdf-fil, 916 kB)
 6. Landstingsstyrelsens delegationsordning - revidering (pdf-fil, 431 kB)
 7. Införande av läsplattor till landstingsfullmäktiges ledamöter och ersättare (pdf-fil, 96 kB)
 8. Städning i vårdlokaler (pdf-fil, 234 kB)
 9. Arkivering av röntgenbilder (pdf-fil, 138 kB)
 10. Avfallsterminal och godsmottagning i Höglandssjukhuset (pdf-fil, 134 kB)
 11. Evakueringslokaler Höglandssjukhuset (pdf-fil, 132 kB)
 12. Elförsörjning operation Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 166 kB)
 13. Samverkansavtal avseende Center för eHälsa i samverkan - CeHis (pdf-fil, 339 kB)
 14. Handlingsplan för psykisk hälsa - barn och unga 2013-2015 för Jönköping (pdf-fil, 397 kB)
 15. Lokala miljömål för Tranås kommun - förslag till yttrande (pdf-fil, 11950 kB)
 16. Granskning av delegation av beslutanderätt - förslag till yttrande (pdf-fil, 419 kB)
 17. Bidrag inom folkhälsoområdet 2013 (pdf-fil, 125 kB)
 18. Revidering av attestreglementet (pdf-fil, 234 kB)
 19. Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS) (pdf-fil, 2867 kB)
 20. Prestationsersättningar utifrån statsbidrag (pdf-fil, 161 kB)
 21. Utveckling av Cosmic (pdf-fil, 124 kB)
 22. Erbjudande av praktikplatser för ungdomar i Landstinget (pdf-fil, 150 kB)
 23. Överenskommelse om förändring av ansvar för färdtjänstresor mm (pdf-fil, 2726 kB)
 24. Remiss angående Målbild Tåg 2035 (pdf-fil, 2625 kB)
 25. Anställning av sjukvårdsdirektör Värnamo sjukvårdsområde - (handling kommer att delas vid sammanträdet)