Landstingsstyrelsen 9 april 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Från taltidning till talad information - information av kommunikationsdirektör Christina Jörhall

Beslutsärenden

 1. Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 2. Årsredovisning - 2012(pdf-dokument)
 3. Verksamhetsberättelser - 2012 - Resultatbalansering(pdf-dokument)
  Jönköpings sjukvårdsområde(pdf-dokument)     
  Höglandets sjukvårdsområde(pdf-dokument)   
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-dokument)  
  Vårdcentralerna Bra Liv(pdf-dokument)   
  Medicinsk diagnostik(pdf-dokument)   
  Folktandvården(pdf-dokument)   
  Regional utveckling (pdf-dokument) 
  Landstingsfastigheter(pdf-dokument)   
  Länstrafiken(pdf-dokument)   
  IT-centrum (pdf-dokument)  
  Landstingets kansli(pdf-dokument)   
 4. Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården(pdf-dokument)
 5. Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården(pdf-dokument)
 6. Landstingsstyrelsens delegationsordning - revidering(pdf-dokument)
 7. Införande av läsplattor till landstingsfullmäktiges ledamöter och ersättare(pdf-dokument)
 8. Städning i vårdlokaler(pdf-dokument)
 9. Arkivering av röntgenbilder(pdf-dokument)
 10. Avfallsterminal och godsmottagning i Höglandssjukhuset(pdf-dokument)
 11. Evakueringslokaler Höglandssjukhuset(pdf-dokument)
 12. Elförsörjning operation Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
 13. Samverkansavtal avseende Center för eHälsa i samverkan - CeHis(pdf-dokument)
 14. Handlingsplan för psykisk hälsa - barn och unga 2013-2015 för Jönköping(pdf-dokument)
 15. Lokala miljömål för Tranås kommun - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 16. Granskning av delegation av beslutanderätt - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 17. Bidrag inom folkhälsoområdet 2013(pdf-dokument)
 18. Revidering av attestreglementet(pdf-dokument)
 19. Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS)(pdf-dokument)
 20. Prestationsersättningar utifrån statsbidrag(pdf-dokument)
 21. Utveckling av Cosmic(pdf-dokument)
 22. Erbjudande av praktikplatser för ungdomar i Landstinget(pdf-dokument)
 23. Överenskommelse om förändring av ansvar för färdtjänstresor mm(pdf-dokument)
 24. Remiss angående Målbild Tåg 2035(pdf-dokument)
 25. Anställning av sjukvårdsdirektör Värnamo sjukvårdsområde - (handling kommer att delas vid sammanträdet)