Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 10 september 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 255 kB)

Kallelse (pdf-fil, 117 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 101 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Investeringsprocessen
 • Uppföljning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter
 • Månadsuppföljning

Beslutsärenden

 1. Motion: Underlätta budgetarbetet – implementera ”budgetsimulator" (pdf-fil, 626 kB)
 2. Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag  (pdf-fil, 584 kB)
 3. Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar (pdf-fil, 407 kB)
 4. Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats (pdf-fil, 4936 kB)
 5. Motion: Utöka friskvårdsbidraget (pdf-fil, 134 kB)
 6. Indelning av landstingsvalkretsar och antal mandat inför valet 2014 (pdf-fil, 851 kB)
 7. Region Jönköping – Småland – förslag till framtida organisation (pdf-fil, 470 kB)
 8. Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 622 kB)
 9. Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds kommun (pdf-fil, 11431 kB)
 10. Försäljning av bostadsrätt HSB Släggan Värnamo (pdf-fil, 37 kB)
 11. Revision av stiftelser 2012 (pdf-fil, 145 kB)
 12. Remiss – En myndighet för alarmering – SOU 2013:33 (pdf-fil, 269 kB)
 13. Remiss – Delbetänkandet – Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna – SOU 2013:23 (pdf-fil, 541 kB)
 14. Remiss – Rätt information – Kvalité och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (pdf-fil, 395 kB)
 15. Granskning av årsredovisning 2012
 16. Sammanträdesplan för 2014 (pdf-fil, 38 kB)
 17. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025 (pdf-fil, 1871 kB)
 18. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Hallands län 2014-2025 (pdf-fil, 142 kB)
 19. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Kronobergs län 2014-2025 (pdf-fil, 4553 kB)
 20. Remissyttrande över Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser – DS 2013:44 (pdf-fil, 29 kB)
 21. Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2015, dnr N2013/2942/TE  (pdf-fil, 2659 kB)