Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 11 juni 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 244 kB)

Bilaga till protokoll (pdf-fil, 480 kB)

Kallelse (pdf-fil, 117 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 105 kB)

Information och redovisning

 • FORSS - Peter Blomstrand
 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 1 (pdf-fil, 832 kB)
 2. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden (pdf-fil, 252 kB)
 3. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 734 kB)
 4. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 326 kB)
 5. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 4335 kB)
 6. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 127 kB)
 7. Arbete för förändrade attityder och värderingar som ökad kunskap om psykiskt ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll (pdf-fil, 179 kB)
 8. Remiss: Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (pdf-fil, 641 kB)
 9. Remiss: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands mm - DS 2013:7 (pdf-fil, 361 kB)
 10. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll (pdf-fil, 2078 kB)
 11. Revisionsrapport - Granskning av representation (pdf-fil, 2853 kB)
 12. Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 3316 kB)
 13. Landstingets kansli - organisatorisk förändring (pdf-fil, 328 kB)
 14. Redovisning enligt lagen (2015:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser (pdf-fil, 129 kB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 153 kB)
 16. Ansökan om bidrag från DHR (pdf-fil, 1210 kB)
 17. Samverkansavtal - Naturbruksutbildning (pdf-fil, 47 kB)