Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 5 februari 2013 - extra sammanträde

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet