Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 22 januari 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet