Landstingsstyrelsen 18 december 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar - 2013(pdf-dokument)  
    
  Jönköpings sjukvårdsområde (pdf-dokument)  
  Höglandets sjukvårdsområde(pdf-dokument)   
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-dokument)  
  Vårdcentralerna Bra Liv(pdf-dokument)   
  Medicinsk diagnostik  (pdf-dokument) 
  Folktandvården    (pdf-dokument)
  IT-centrum(pdf-dokument)   
  Landstingsfastigheter(pdf-dokument)   
  Regional utveckling(pdf-dokument)    
  Länstrafiken   (pdf-dokument)
  Landstingets kansli(pdf-dokument)
 2. Motion - Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 3. Motion - Uppmärksamma celiaki(pdf-dokument)
 4. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Finnvedens samordningsförbund - förslag(pdf-dokument)
 5. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Höglandets samordningsförbund - förslag(pdf-dokument)
 6. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2013(pdf-dokument)
 7. Bidrag inom folkhälsoområdet 2013(pdf-dokument)
 8. Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor(pdf-dokument)
 9. Förlängning av mandatperioden - 2014(pdf-dokument)
 10. Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget sjukhusapotek(pdf-dokument)
 11. Remiss - Nya regionala miljömål - förslag till yttrande(pdf-dokument)
 12. Bidrag till Jönköping Acadamy(pdf-dokument)
 13. Bidrag till ungdomsorganisationer(pdf-dokument)
 14. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer(pdf-dokument)
 15. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet(pdf-dokument)
 16. Samverkansmodellen - kostnader kopplade till kulturplanen(pdf-dokument)
 17. Förslag till ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan - förslag till yttrande (pdf-dokument)