Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 18 december 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 161 kB)

Kallelse (pdf-fil, 116 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 114 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar - 2013 (pdf-fil, 192 kB)  
    
  Jönköpings sjukvårdsområde (pdf-fil, 135 kB)  
  Höglandets sjukvårdsområde (pdf-fil, 100 kB)   
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-fil, 131 kB)  
  Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-fil, 43 kB)   
  Medicinsk diagnostik   (pdf-fil, 48 kB) 
  Folktandvården     (pdf-fil, 98 kB)
  IT-centrum (pdf-fil, 50 kB)   
  Landstingsfastigheter (pdf-fil, 44 kB)   
  Regional utveckling (pdf-fil, 45 kB)    
  Länstrafiken    (pdf-fil, 92 kB)
  Landstingets kansli (pdf-fil, 45 kB)
 2. Motion - Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 238 kB)
 3. Motion - Uppmärksamma celiaki (pdf-fil, 202 kB)
 4. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Finnvedens samordningsförbund - förslag (pdf-fil, 1134 kB)
 5. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Höglandets samordningsförbund - förslag (pdf-fil, 1202 kB)
 6. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2013 (pdf-fil, 286 kB)
 7. Bidrag inom folkhälsoområdet 2013 (pdf-fil, 197 kB)
 8. Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor (pdf-fil, 133 kB)
 9. Förlängning av mandatperioden - 2014 (pdf-fil, 48 kB)
 10. Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget sjukhusapotek (pdf-fil, 138 kB)
 11. Remiss - Nya regionala miljömål - förslag till yttrande (pdf-fil, 1256 kB)
 12. Bidrag till Jönköping Acadamy (pdf-fil, 60 kB)
 13. Bidrag till ungdomsorganisationer (pdf-fil, 58 kB)
 14. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer (pdf-fil, 57 kB)
 15. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet (pdf-fil, 59 kB)
 16. Samverkansmodellen - kostnader kopplade till kulturplanen (pdf-fil, 46 kB)
 17. Förslag till ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan - förslag till yttrande  (pdf-fil, 3153 kB)