Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 16 oktober 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 61 kB)

Kallelse (pdf-fil, 120 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 105 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2:2012 (pdf-fil, 791 kB)
 2. 1177 och ett gemensamt kundcenter (pdf-fil, 1256 kB)
 3. 1177 och ett gemensamt kundcenter, patientens direktkanal och patientnämnden (pdf-fil, 386 kB)
 4. Onkogenetisk verksamhet (pdf-fil, 98 kB)
 5. Specialiserad palliativ vård - utökad verksamhet (pdf-fil, 92 kB)
 6. Mansrådgivning - permanent verksamhet (pdf-fil, 277 kB)
 7. Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget sjukhusapotek (pdf-fil, 120 kB)
 8. Kulturhuset Spira - markreservation (pdf-fil, 89 kB)
 9. Kraftsamling (pdf-fil, 314 kB)
 10. Arbetsordning för landstingsfullmäktige -  förslag till förändring (pdf-fil, 168 kB)
 11. Arvodesregler för förtroendevalda - förslag till ändring (pdf-fil, 89 kB)
 12. Sammanträdesplan 2013 (pdf-fil, 101 kB)
 13. Regionförbundet - verksamhetsplan och budget 2013 (pdf-fil, 2703 kB)
 14. Promemoria om grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (pdf-fil, 4201 kB)
 15. Promemoria om utökad undervisningstid i matematik (pdf-fil, 1683 kB)
 16. Remiss - Ett samhälle för alla - program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun - Ks/2011:271 - förslag till yttrande (pdf-fil, 831 kB)
 17. Skandionkliniken för avancerad strålbehandling (pdf-fil, 1139 kB)
 18. Mariannelunds folktandvård - köp av paviljong och mark (pdf-fil, 1308 kB)
 19. Försäljning av bostadsrätt i Brf Kronan HSB, Kungsgatan 15, Jönköping  (pdf-fil, 530 kB)