Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 16 oktober 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 61 KB)

Kallelse(pdf-fil 120 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 105 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2:2012(pdf-fil 791 KB)
 2. 1177 och ett gemensamt kundcenter(pdf-fil 1256 KB)
 3. 1177 och ett gemensamt kundcenter, patientens direktkanal och patientnämnden(pdf-fil 386 KB)
 4. Onkogenetisk verksamhet(pdf-fil 98 KB)
 5. Specialiserad palliativ vård - utökad verksamhet(pdf-fil 92 KB)
 6. Mansrådgivning - permanent verksamhet(pdf-fil 277 KB)
 7. Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget sjukhusapotek(pdf-fil 120 KB)
 8. Kulturhuset Spira - markreservation(pdf-fil 89 KB)
 9. Kraftsamling(pdf-fil 314 KB)
 10. Arbetsordning för landstingsfullmäktige -  förslag till förändring(pdf-fil 168 KB)
 11. Arvodesregler för förtroendevalda - förslag till ändring(pdf-fil 89 KB)
 12. Sammanträdesplan 2013(pdf-fil 101 KB)
 13. Regionförbundet - verksamhetsplan och budget 2013(pdf-fil 2703 KB)
 14. Promemoria om grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan(pdf-fil 4201 KB)
 15. Promemoria om utökad undervisningstid i matematik(pdf-fil 1683 KB)
 16. Remiss - Ett samhälle för alla - program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun - Ks/2011:271 - förslag till yttrande(pdf-fil 831 KB)
 17. Skandionkliniken för avancerad strålbehandling(pdf-fil 1139 KB)
 18. Mariannelunds folktandvård - köp av paviljong och mark(pdf-fil 1308 KB)
 19. Försäljning av bostadsrätt i Brf Kronan HSB, Kungsgatan 15, Jönköping (pdf-fil 530 KB)