Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 10 april 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 234 kB)

Kallelse (pdf-fil, 106 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 114 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Årsredovisning för år 2011 (pdf-fil, 1719 kB)
 2. Verksamhetsberättelser 2011 - förslag till resultatbalansering för förvaltningar (pdf-fil, 3354 kB)
 3. Motion - Information och uppföljning vid upprepade aborter (pdf-fil, 469 kB)
 4. Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län (pdf-fil, 220 kB)
 5. Motion - Ridterapi - en terapiform inom psykiatrin (pdf-fil, 817 kB)
 6. Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo sjukhus (pdf-fil, 229 kB)
 7. Strokevård och akutgeriatrisk vård på Höglandet (pdf-fil, 193 kB)
 8. Fastighetsreglering avseende fastigheten Gislaved Ölmestad 6:4 (pdf-fil, 1905 kB)
 9. Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund (pdf-fil, 593 kB)
 10. Finnvedens samordningsförbund - Verksamhetsplan 2012 (pdf-fil, 721 kB)
 11. Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 210 kB)
 12. Uppdaterade gallringsregler för Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 91 kB)
 13. Remiss - Framtiden högkostnadsskydd i vården - SOU 2012:2 - dnr S2012/390/FS (pdf-fil, 394 kB)
 14. Remiss - Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa (pdf-fil, 53 kB)
 15. Yttrande över revisionsrapport - Granskning av köptrohet gentemot ramavtal (pdf-fil, 928 kB)
 16. Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning (pdf-fil, 315 kB)
 17. Tågplan 2013 (T13) - ansökan om tåglägen för utökad trafik (pdf-fil, 173 kB)