Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 24 januari 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 48 kB)

Kallelse (pdf-fil, 27 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 58 kB)

Information och redovisning

 

Beslutsärenden

 1. Aktuell information

  Händelseanalyser i samband med IT-avbrott
  Länstrafiken
  Övrig information
 2. Motion - PSA-tester, informationsinsatser, forskning och utveckling (pdf-fil, 624 kB)
 3. Motion - Hälsofrämjande och läkande trädgård  (pdf-fil, 106 kB)
 4. Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer (pdf-fil, 148 kB)
 5. Motion - Den äldre människan på akutmottagningen (pdf-fil, 148 kB)
 6. Motion - Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet  (pdf-fil, 693 kB)
 7. Motion - Utforma ett policydokument för demokratifrågor (pdf-fil, 559 kB)
 8. Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet  (pdf-fil, 423 kB)
 9. Ombyggnation av patientbussar - Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 62 kB) 
 10. Solfångarfält i Värnamo (pdf-fil, 66 kB)
 11. Bidrag till Jönköpings Academy (pdf-fil, 61 kB)
 12. Slutredovisning av fastighetsinvesteringar (pdf-fil, 109 kB)
 13. DS 2011:38 - En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och  kanyler - S2011/1005/FS,  förslag till yttrande (pdf-fil, 68 kB)
 14. Betänkandet  Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - SOU 2010:45, S2010/5325/FS,  förslag till yttrande (pdf-fil, 84 kB)
 15. Delbetänkandet - På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen - OSU 2011:73, förslag till yttrande  (pdf-fil, 73 kB)
 16. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för år 2012 (pdf-fil, 62 kB)
 17. Bidrag till ungdomsorganisationer för år 2012 (pdf-fil, 66 kB)
 18. Om- och tillbyggnad Gislaveds vårdcentrum (pdf-fil, 59 kB)
 19. Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB - likvidation (pdf-fil, 102 kB)
 20. Tillsättning av tjänst som IT-direktör - bilaga delas vid sammanträdet