Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 13 december 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet