Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 7 november 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 38 kB)

Kallelse (pdf-fil, 16 kB)

Anmälningsärenden (pdf-fil, 54 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014     (pdf-fil, 1654 kB)
  Regelboken för vårdval i Jönköpings län - reviderad 2011 (pdf-fil, 246 kB)
  Patientavgifter i vården 2012 (pdf-fil, 196 kB)   
  Bilaga - Utskottens yttrande över flerårsplan 2013-2014     (pdf-fil, 3781 kB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 1390 kB)
 2. Regional kulturplan 2011 - avsiktsförklaring (pdf-fil, 1405 kB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 297 kB)
 3. Hemsjukvård Kom Hem - Vård, omsorg och rehab nära dig, avsiktsförklaring (pdf-fil, 448 kB)
 4. Regional utvecklingsansvar - ansökan om att få bilda regionkommun   (pdf-fil, 226 kB) 
  Bilaga - Skrivelse till Landstingsfullmäktige   (pdf-fil, 1989 kB)
  Bilaga - Skrivelse till Regeringen (pdf-fil, 2180 kB)
 5. Motion - Landstinget i Jönköpings län - bäst i Sverige på miljöarbete   (pdf-fil, 1303 kB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 407 kB)
 6. Generalplan - Höglandssjukhuset Eksjö (pdf-fil, 3558 kB)    
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 307 kB)
 7. Policy för upphandling av varor och tjänster (pdf-fil, 2549 kB) 
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 322 kB)
 8. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser     (pdf-fil, 978 kB)
  Bilaga - Delplan Epidemiplan för Landstinget i Jönköpings län   (pdf-fil, 1135 kB) 
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Jönköpings sjukvårdsområde     (pdf-fil, 927 kB)
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Höglandets sjukvårdsområde (pdf-fil, 915 kB)    
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Värnamo sjukvårdsområde      (pdf-fil, 905 kB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 333 kB)
 9. Extra resurser för förbättrad tillgänglighet (pdf-fil, 66 kB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 334 kB)
 10. Fria nyttigheter för företagshälsovård (pdf-fil, 32 kB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 333 kB)
 11. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 1658 kB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01 (pdf-fil, 309 kB)