Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 21 juni 2011 - extra sammanträde

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet