Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 25 januari 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll

Kallelse

Anmälningsärenden

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Motion - Fler neurologer,
  2. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet - Förbundsordning för Finnvedens och Höglandets samordningsförbund,
  3. Ansökan om medel för projektet "Viktiga barn och ungdomar 2011" - Steg 2,
  4. Uppföljning av intern kontrollplan 2010,
  5. Kvalitetsersättning 2011
  6. Nationell informationskampanj om stroke,
  7. Promemorian - Distansundervisning för elever bosatta i Sverige - förslag till yttrande,
  8. Remiss ifrån Regionförbundet - Regionalt energikontor i Jönköpings län - R18810
  9. Resurser för utarbetande av kulturplan - inrättande av konsulenttjänst för bild och form,