Politik, möten och handlingar

Tidigare politisk organisation

Den 1 januari 2015 ombildades Regionförbundet och Landstinget till en regionkommun och fick namnet Region Jönköpings län. Här hittar du protokoll från de tidigare politiska organisationerna.

Landstingets delegationer

Handlingar och protokoll från sammanträden med Landstingets delegationer;

Planeringsdelegationen

Regionala utvecklingsdelegationen

Tekniska delegationen

Primärkommunala nämnden

Handlingar och protokoll från Primärkommunala nämnden, dåvarande Regionförbundet Jönköpings län, för perioden 2011-2014.

PKN (Primärkommunala nämnden) 2014

PKN (Primärkommunala nämnden) 2013

PKN (Primärkommunala nämnden) 2012

PKN (Primärkommunala nämnden) 2011