Regionstyrelsen 18 december

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.