Regionstyrelsen 4 december 2017

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.