Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 14 juni 2016

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 427 kB) 

Beslut i korthet (pdf-fil, 143 kB)   

Kallelse (pdf-fil, 135 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsrapport

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden (pdf-fil, 91 kB)

Anmälan av delegationsbeslut (pdf-fil, 102 kB)

Beslutsärenden

 1. Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 10695 kB)
 2. Byggnad hus D1, Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 13941 kB)
 3. Delårsrapport 2016:1 (pdf-fil, 1129 kB)
 4. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige (pdf-fil, 342 kB)
 5. Motion: Motion om cykelmotion (pdf-fil, 500 kB)
 6. Motion – Sjukhusclown, är det inte dags nu? (pdf-fil, 375 kB)
 7. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet (pdf-fil, 380 kB)
 8. Motion: Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde (pdf-fil, 132 kB)
 9. Byggnation av antenatalavdelning (pdf-fil, 117 kB)
 10. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium (pdf-fil, 58 kB)
 11. Remiss: Låt fler forma framtiden (pdf-fil, 5251 kB)
 12. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 7976 kB)
 13. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 48 kB)
 14. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län (pdf-fil, 543 kB)
 15. Justering av vissa biljettpriser (pdf-fil, 507 kB)   
  15 b - Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende Patientnämndsverksamhet (pdf-fil, 1446 kB)
 16. PET-CT på Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 117 kB)
 17. Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov (pdf-fil, 60 kB)
 18. Anderstorps vårdcentral – hyreskontrakt (pdf-fil, 2315 kB)
 19. Tillgänglighet till Regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning (pdf-fil, 105 kB)
 20. Remiss: Tolktjänst för vardagstolkning (pdf-fil, 17634 kB)
 21. Remiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (pdf-fil, 3103 kB)
 22. Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner och process (pdf-fil, 3994 kB)
 23. Granskning av kompetensförsörjning (pdf-fil, 700 kB)
 24. Revision av stiftelser 2015 (pdf-fil, 5107 kB)