Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 20 december 2016

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet