Regionstyrelsen 26 maj 2015

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-dokument)

Beslut i korthet   

Kallelse(pdf-dokument)

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Översyn Regionfastigheter(pdf-dokument)