Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 26 maj 2015

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll   (pdf-fil, 100 kB)

Beslut i korthet   

Kallelse (pdf-fil, 80 kB)

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Översyn Regionfastigheter (pdf-fil, 374 kB)