Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 20 januari 2015

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 293 KB)  

Beslut i korthet  (pdf-fil 135 KB) 

Kallelse(pdf-fil 132 KB)

Information och redovisning

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden(pdf-fil 96 KB)

Beslutsärenden

 1. Motion: Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi(pdf-fil 77 KB)
 2. Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården(pdf-fil 1852 KB)
 3. Motion: Afasihus i Jönköpings län(pdf-fil 621 KB)
 4. Motion: Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län(pdf-fil 642 KB)
 5. Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser(pdf-fil 921 KB)
 6. Motion: Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård(pdf-fil 754 KB)
 7. Budget för förtroendemannaorgan 2015(pdf-fil 116 KB)
 8. Övergången från barn- och ungdomsrehabilitering till vuxenhabilitering - skrivelse från Patientnämnden(pdf-fil 209 KB)
 9. Resursförstärkning Patientnämnden(pdf-fil 131 KB)
 10. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde – återremiss(pdf-fil 2534 KB)
 11. Reglemente Länspensionärsråd(pdf-fil 42 KB)
 12. Reglemente Länsrådet för funktionsnedsättningar(pdf-fil 116 KB)
 13. Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar(pdf-fil 818 KB)
 14. Remiss: Unik kunskap genom registerforskning(pdf-fil 3306 KB)
 15. Promemoria - tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik(pdf-fil 3273 KB)
 16. Budgetar för förvaltningens verksamhetsområden 2015(pdf-fil 1123 KB)
 17. Tillsättning av tjänst som fastighetsdirektör
 18. Valärenden(pdf-fil 78 KB)