Regionstyrelsen 20 januari 2015

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)  

Beslut i korthet  (pdf-dokument) 

Kallelse(pdf-dokument)

Information och redovisning

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden(pdf-dokument)

Beslutsärenden

 1. Motion: Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi(pdf-dokument)
 2. Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården(pdf-dokument)
 3. Motion: Afasihus i Jönköpings län(pdf-dokument)
 4. Motion: Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län(pdf-dokument)
 5. Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser(pdf-dokument)
 6. Motion: Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård(pdf-dokument)
 7. Budget för förtroendemannaorgan 2015(pdf-dokument)
 8. Övergången från barn- och ungdomsrehabilitering till vuxenhabilitering - skrivelse från Patientnämnden(pdf-dokument)
 9. Resursförstärkning Patientnämnden(pdf-dokument)
 10. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde – återremiss(pdf-dokument)
 11. Reglemente Länspensionärsråd(pdf-dokument)
 12. Reglemente Länsrådet för funktionsnedsättningar(pdf-dokument)
 13. Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar(pdf-dokument)
 14. Remiss: Unik kunskap genom registerforskning(pdf-dokument)
 15. Promemoria - tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik(pdf-dokument)
 16. Budgetar för förvaltningens verksamhetsområden 2015(pdf-dokument)
 17. Tillsättning av tjänst som fastighetsdirektör
 18. Valärenden(pdf-dokument)