Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 20 januari 2015

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 293 kB)  

Beslut i korthet  (pdf-fil, 135 kB) 

Kallelse (pdf-fil, 132 kB)

Information och redovisning

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden (pdf-fil, 96 kB)

Beslutsärenden

 1. Motion: Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi (pdf-fil, 77 kB)
 2. Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården (pdf-fil, 1852 kB)
 3. Motion: Afasihus i Jönköpings län (pdf-fil, 621 kB)
 4. Motion: Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län (pdf-fil, 642 kB)
 5. Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser (pdf-fil, 921 kB)
 6. Motion: Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård (pdf-fil, 754 kB)
 7. Budget för förtroendemannaorgan 2015 (pdf-fil, 116 kB)
 8. Övergången från barn- och ungdomsrehabilitering till vuxenhabilitering - skrivelse från Patientnämnden (pdf-fil, 209 kB)
 9. Resursförstärkning Patientnämnden (pdf-fil, 131 kB)
 10. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde – återremiss (pdf-fil, 2534 kB)
 11. Reglemente Länspensionärsråd (pdf-fil, 42 kB)
 12. Reglemente Länsrådet för funktionsnedsättningar (pdf-fil, 116 kB)
 13. Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar (pdf-fil, 818 kB)
 14. Remiss: Unik kunskap genom registerforskning (pdf-fil, 3306 kB)
 15. Promemoria - tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik (pdf-fil, 3273 kB)
 16. Budgetar för förvaltningens verksamhetsområden 2015 (pdf-fil, 1123 kB)
 17. Tillsättning av tjänst som fastighetsdirektör
 18. Valärenden (pdf-fil, 78 kB)