Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 29 augusti 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.