Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 31 augusti 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1872 KB)

Bilagor(pdf-fil 5682 KB)

Kungörelse(pdf-fil 26 KB)

PM(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 14 september kl 16.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar(pdf-fil 15659 KB)