Regionfullmäktige 4 februari 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

 

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

 

Kungörelse(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 18 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar till regionfullmäktige(pdf-dokument)