Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 1 oktober 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 206 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 1859 KB)

Kungörelse(pdf-fil 35 KB)

PM(pdf-fil 80 KB)

Handlingar regionfullmäktige(pdf-fil 13178 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 15 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Ärenden
  7. Anmälningsärenden
  8. Valärenden