Regionfullmäktige 27 augusti 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll RF 2019-08-27(pdf-dokument)

Bilagor RF 2019-08-27(pdf-dokument)

Kungörelse samt handlingar RF 27 aug(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)

Program Gislaveds kommun(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Ärenden
  7. Anmälningsärenden
  8. Valärenden
  9. Avslutning