Regionfullmäktige 27 augusti 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll RF 2019-08-27(pdf-fil 248 KB)

Bilagor RF 2019-08-27(pdf-fil 4863 KB)

Kungörelse samt handlingar RF 27 aug(pdf-fil 22197 KB)

PM(pdf-fil 28 KB)

Program Gislaveds kommun(pdf-fil 306 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Ärenden
  7. Anmälningsärenden
  8. Valärenden
  9. Avslutning