Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 27 augusti 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll RF 2019-08-27 (pdf-fil, 248 kB)

Bilagor RF 2019-08-27 (pdf-fil, 4863 kB)

Kungörelse samt handlingar RF 27 aug (pdf-fil, 22197 kB)

PM (pdf-fil, 28 kB)

Program Gislaveds kommun (pdf-fil, 306 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Ärenden
  7. Anmälningsärenden
  8. Valärenden
  9. Avslutning