Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 18 juni 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 390 KB)  

Bilagor till protokoll(pdf-fil 7682 KB)

Kungörelse regionfullmäktige 18 juni(pdf-fil 103 KB)

PM 20190618(pdf-fil 81 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Torsdagen den 27 juni, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige 18 juni(pdf-fil 96695 KB)