Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 29 september 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 316 kB)
Bilaga  (pdf-fil, 1124 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 26 kB)

Pm (pdf-fil, 97 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 13 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Kompensera patienter som får ligga i korridoren (pdf-fil, 306 kB)
 7. Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga (pdf-fil, 185 kB)
 8. Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning (pdf-fil, 386 kB)
 9. Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun (pdf-fil, 5065 kB)
 10. Nya lokaler för bröstmottagning vid Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 60 kB)
 11. Sammanträdesplan 2015 (pdf-fil, 283 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Divestera ur fossilindustrin – RJL 2015/1790 (pdf-fil, 83 kB)

Sjukresesystem anpassar efter dagens behov – RJL 2015/1824 (pdf-fil, 49 kB)

Granskningsrapporter från Regionrevisionen

-

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från Regionrevisionen

Övrigt

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/839 (pdf-fil, 35 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1126 (pdf-fil, 35 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1693 (pdf-fil, 37 kB)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1563 (pdf-fil, 47 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1353 (pdf-fil, 34 kB)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1494 (pdf-fil, 48 kB)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1584 (pdf-fil, 59 kB)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1625 (pdf-fil, 65 kB)