Regionfullmäktige 29 september 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilaga (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 13 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Kompensera patienter som får ligga i korridoren(pdf-dokument)
 7. Motion: Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga(pdf-dokument)
 8. Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf-dokument)
 9. Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun(pdf-dokument)
 10. Nya lokaler för bröstmottagning vid Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
 11. Sammanträdesplan 2015(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Divestera ur fossilindustrin – RJL 2015/1790(pdf-dokument)

Sjukresesystem anpassar efter dagens behov – RJL 2015/1824(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från Regionrevisionen

-

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från Regionrevisionen

Övrigt

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/839(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1126(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1693(pdf-dokument)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1563(pdf-dokument)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1353(pdf-dokument)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1494(pdf-dokument)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1584(pdf-dokument)

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1625(pdf-dokument)