Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 25 augusti 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 172 kB)
Bilagor  (pdf-fil, 93 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 16 kB)

Pm (pdf-fil, 32 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den8 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor

Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Välkommen till Jönköpings län – motion om att inleda arbetet med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län -RJL 2015/1318 (pdf-fil, 807 kB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

-

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1529 (pdf-fil, 34 kB)