Regionfullmäktige 26 maj 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-dokument)  
Bilagor (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 juni kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Budget 2015 - revidering(pdf-dokument)
 7. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för samordningsförbunden(pdf-dokument)  
  Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
  Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid – RJL 2015/1066(pdf-dokument)

Kompensera patienter som får ligga i korridoren – RJL 2015/1044(pdf-dokument)

Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga – RJL 2015/1059(pdf-dokument)

Färdtjänst med rätt till bärhjälp – RJL 2015/725(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser – RJL 2015/1033(pdf-dokument)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län – RJL 2015/923(pdf-dokument)

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner - RJL 2015/943(pdf-dokument)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna – RJL 2015/88(pdf-dokument)

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2015/592(pdf-dokument)