Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 26 maj 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 194 kB)  
Bilagor  (pdf-fil, 1304 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 17 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 juni kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Budget 2015 - revidering (pdf-fil, 439 kB)
 7. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för samordningsförbunden (pdf-fil, 50 kB)  
  Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 5076 kB)
  Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 1065 kB)
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 1436 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid – RJL 2015/1066 (pdf-fil, 81 kB)

Kompensera patienter som får ligga i korridoren – RJL 2015/1044 (pdf-fil, 45 kB)

Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga – RJL 2015/1059 (pdf-fil, 50 kB)

Färdtjänst med rätt till bärhjälp – RJL 2015/725 (pdf-fil, 28 kB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser – RJL 2015/1033 (pdf-fil, 48 kB)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län – RJL 2015/923 (pdf-fil, 1220 kB)

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner - RJL 2015/943 (pdf-fil, 312 kB)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna – RJL 2015/88 (pdf-fil, 783 kB)

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2015/592 (pdf-fil, 36 kB)