Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 31 mars 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 220 kB)
Bilagor  (pdf-fil, 388 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 92 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 april kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Årsredovisning 2014 (pdf-fil, 2006 kB) 
  Bilaga 1 Årsredovisning Allmänpolitiska utskottet (pdf-fil, 94 kB)
  Bilaga 2 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet (pdf-fil, 113 kB)  
  Bilaga 3 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping (pdf-fil, 172 kB)   
  Bilaga 4 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo (pdf-fil, 1645 kB)  
  Bilaga 5 Årsredovisning Patientnämnden (pdf-fil, 562 kB) 
  Bilaga 6 Patientsäkerhetsberättelse (pdf-fil, 3063 kB) 
 7. Årsredovisning Regionförbundet 2014 (pdf-fil, 3106 kB)
 8. Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter (pdf-fil, 204 kB)
 9. Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf-fil, 505 kB)
 10. Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf-fil, 664 kB)
 11. Investeringsram för ytterligare tågrevisioner 2015 (pdf-fil, 130 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Intensifiera folkhälsoarbetet - RJL 2015/439 (pdf-fil, 35 kB)    

Motion om cykelmotion - RJL 2015/432 (pdf-fil, 25 kB)   

Förbättra kvalitén på webbsändningarna från regionfullmäktige - RJL 2015/438 (pdf-fil, 30 kB)  

Låt patientnämnden administrera alla klagomål - RJL 2015/534 (pdf-fil, 29 kB)  

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt