Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 21 februari 2017