Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 14 mars 2017