8 september 2015 sammanträde Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö