6 oktober 2015 sammanträde Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö