Politik, möten och handlingar

3 november 2015 sammanträde med Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Handlingar och protokoll från sammanträdet 3 november i Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. Kallelser och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.